Ευγενία Δ. Μαυροπούλου


Στη παρακάτω φωτογραφία είναι οι τελευταίες απόφοιτες του Παρθεναγωγείου Τραπεζούντας με τον καθηγητή τους φυσικομαθηματικό Φίλιππο Χειμωνίδη, το 1921. Όρθιες από αριστερά : Μαυρίδου Παρασκευούλα, Χατζηνώτα Στεργία, Τουμπούλη Σοφία, Χατζηκακουλίδου Γεωργία, Κακουλίδου Αναστασία. Καθιστές : Ευδοκία Παπάζωφ και Στάλη Τουσμάνωφ (Τμήμα φωτογραφίας από τη συλλογή της Θεοφυλάκτου Άννας ).

Το Σεπτέμβριο του 1919 με κοινή απόφαση της Δημογεροντίας και του Συμβουλίου των σχολείων της Τραπεζούντας αποφασίστηκε να λειτουργήσει το Αρρεναγωγείο ως την Δ΄τάξη και το Παρθεναγωγείο ως τη Β΄τάξη του Γυμνασίου. Η γνωστοποίηση αυτής της απόφασης έκανε όλους να χαρούν γιατί τα οικονομικά του Φροντιστηρίου ήταν προβληματικά. Παρόλα αυτά μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 1919 είχαν εγγραφεί στο μεν Αρρεναγωγείο 230 μαθητές και στο Παρθεναγωγείο 168 μαθήτριες.

Το 1919 ανέλαβαν καθήκοντα οι καθηγητές Φιλοσοφίας Στρουθόπουλος και ο αδελφός του εικονιζόμενου Φ. Χειμωνίδη, ο Μωυσής Χειμωνίδης.
Το σχολικό έτος 1921-1922 Πρόεδρος της Εφορίας του Φροντιστηρίου ήταν ο Παναγιώτης Χατζηπαναγιωτίδης (Πάντζος),

ο οποίος αποφάσισε το άνοιγμα των σχολείων στις 16 Αυγούστου 1921 μήπως και αποφύγει την κατάληψη του κτιρίου του Φροντιστηρίου από τον Τουρκικό στρατό. Τον Οκτώβριο του 1921 μετά από πιέσεις της Τουρκικής Διοίκησης αναγκάστηκαν να μεταστεγαστούν το μεν Δημοτικό Σχολείο στο κτίριο της Οθωμανικής Τράπεζας, το δε Γυμνάσιο στο ξενοδοχείο Βυζάντιο.

Στις 24 Οκτωβρίου 1921 διατάχθηκε το κλείσιμο των σχολείων και η επιστράτευση των διδασκόντων που στάλθηκαν στα τάγματα εργασίας.
Ο Φίλιππος Χειμωνίδης που όλα αυτά τα χρόνια δίδασκε τα Φυσικομαθηματικά, στάλθηκε εξορία στο Ερζερούμ. Ο Φίλιππος με τη σύζυγό του Αγγέλη πέθαναν την ίδια ημέρα στον απαίσιο στρατώνα του Σελημιέ της Κωνσταντινούπολης το Μάρτιο του 1923. Τους έκλαψαν όλοι οι Σανταίοι και όσοι τους γνώρισαν.

Για τον Παναγιώτη Χατζηπαναγιωτίδη θα αναφερθώ σε δύο καταστάσεις. Α) Πριν την κατάληψη της Τραπεζούντας από τους Ρώσους αυτή βομβαρδίστηκε από το Ρωσικό στόλο και τα πυρά κατευθυνθήκαν εκεί που προηγούμενα βρισκόταν το Τουρκικό πυροβολικό. Ο Μητροπολίτης Χρύσανθος για να αποφύγει την καταστροφή της Τραπεζούντας ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόξενο Heizer και τον εξέχοντα εκπρόσωπο της Ελληνικής κοινότητας Π. Χατζηπαναγιωτίδη να ενημερώσουν το Ρώσο στρατηγό Λιάχοβ για τη υποδοχή των απελευθερωτών (Ρωσοκρατία στον Πόντο των Π. Τσατσανίδη- Κ. Φωτιάδη). Β) Η προσφορά του Π. Χατζηπαναγιωτίδη στη μεταφορά δύστυχων και άρρωστων ατόμων από την Τραπεζούντα στην Κωνσταντινούπολη έγινε με ατμόπλοιο που ναυλώθηκε από αυτόν. Όχι μόνο τους μετέφερε δωρεάν αλλά και τους έτρεφε με δικά του έξοδα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αυτό έγινε σε πέντε ταξίδια. Ο Δ. Φυλλίζης τονίζει την προσφορά του Πάντζου (Φωτογραφία).

Ευγενία Δ. Μαυροπούλου