Μαύρα φορώ, μαύρα φορώ (χαλάι)

’ς σην τραγωδίαν: Ελένη Σαμανίδου

’ς σην κεμεντζ̌έν: Κεμανετζίδης Μπάμπης

Στίχοι – μουσική: Ελένη Σαμανίδου

Μαύρα φορώ, μαύρα φορώ

λώματα ματωμένα,

λώματα ματωμένα(2)

είχα τσα̤χάλκα μώροπα

όλι͜α λαλασ̌εμένα(2)

./.

είνας τουσ̌μάνος άκαρδος

‘ς ση θάλασσας τ’ αλγάν’-ι,

‘ς ση θαλασσας τ’ αλγαν’-ι(2)

πως έσυρεν τα παίδοπα μ’

‘ς σην ψ̌η μ’ έγκεν γεράν’-ι (2)

./.

Χάρε μη πουγαλεύκεσαι

έλα ας’ σο χατήρ’-ι-μ’ ,

έλα ας’ σο χατήρ’-ι-μ’ (2),

‘ς σα στράτας μη δελι͜άεσαι

έμπα ‘ς σο κατωθήρ’-ι-μ’ (2)

./.

ντο τατ’ να παίρω ασ’ ση ζωή μ’

τα χρόνι͜a μ’ ειν’ χαμένα

τα χρόνι͜a μ’ ειν’ χαμένα (2),

Χάρε θα δίγω σε χασ̌λούκ’

να παίρτς με με τ’ εσένα(2),

./.

τα νεκρικά τα λώματα

εχ’ ατα με τ’ εμένα

εχ’ ατα με τ’ εμένα (2),

σίτι͜α θ’ εμπαίντς ‘ς σην κάμαρ’-ι-μ’ ,

Θ’ εχ’ ατα φορεμένα (2).