Ευγενία Δ. Μαυροπούλου


Στη παρακάτω φωτογραφία είναι οι τελευταίες απόφοιτες του Παρθεναγωγείου Τραπεζούντας με τον καθηγητή τους φυσικομαθηματικό Φίλιππο Χειμωνίδη, το 1921. Όρθιες από αριστερά : Μαυρίδου Παρασκευούλα, Χατζηνώτα Στεργία, Τουμπούλη Σοφία, Χατζηκακουλίδου Γεωργία, Κακουλίδου Αναστασία. Καθιστές : Ευδοκία Παπάζωφ και Στάλη Τουσμάνωφ (Τμήμα φωτογραφίας από τη συλλογή της Θεοφυλάκτου Άννας ).

Ανάγνωση του υπολοίπου…