Θα συνεχίσω παραθέτοντας τις καταλήξεις από το γράμμα «Τ» έχοντας ως βοήθημα τον 2ο τόμο του ιστορικού Λεξικού της Ποντικής Διαλέκτου του Αξιομακάριστου Άνθιμου Παπαδόπουλου. Καλή σας ανάγνωση. Χαριτίδης Κ. Ιωάννης.

-τε: Κατάληξη παραγωγική. Από ρηματικά παράγωγα με τις καταλήξεις «-της» και «-τες» και δηλώνουν το δρων πρόσωπο όπως,

Ανάγνωση του υπολοίπου…