Ακολουθώντας την πένα του κ Ιορδάνη Παπαδόπουλου σας παραθέτω παρακάτω αυτούσιο το κείμενο του για την σημερινή ημέρα…

Η 29η Μαρτίου ήταν επίσης ένας σταθμός για την ζωή των προγόνων μας στον Πόντο…τήν ημέρα αυτή την ταύτιζαν με τη… «γραίας τά ποράνι͜α», ως ανάμνηση μιας παράδοσης σχετικά με την Οσία Μαρία την Αιγυπτία…!!!

» Τή γραίας τά ποράνι͜α «

Ανάγνωση του υπολοίπου…