Από την εφημερίδα της Τραπεζούντας “Φάρος της Ανατολής” στις 4/9/1910 πληροφορούμαστε ότι ο αρτισύστατος ημών Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος “Ο Θήχης” εξακολουθεί και πάλιν τας τακτικάς αυτού κατά Κυριακήν κατ’ ενορίαν λαΐκάς διαλέξεις και μάλιστα εις την επιτόπιον γλώσσαν.

Ανάγνωση του υπολοίπου…