ΑΕΚ ΑΕΚ προσφυγικόν,
Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον

ΕΜΒΛΗΜΑ ΑΕΚ
Τη Πόλης προσφυγόπουλαν, με τα φτερά κομμέναν,
έρθαν ´ς σην Μάνναν να λαρών, το _öπο ασ’ σα καμμέναν,
./.
ΑΕΚ ΑΕΚ προσφυγικόν, ομάδα μ’ λατρεμένον,
ιστορικόν το όνεμα σ’, και παντολαλεμένον,
./.
´ς ση Βερανζέρου το δρομίν, ´ς σα πεχλιβανοφώλâν,
γεννέθες ασ’ σο όρωμαν, απές ´ς σα καρδοφώλâν,
./.
Ασ’ σο σαχτάρ’ μισάν τρανόν, εξέβεν φτερωμένον,
αετοπούλ’ δικέφαλον, και μαυροχρυσομένον,
./.
´ς σην Νέα Φιλαδέλφειαν, φωλεύταν τα παιδία σ’,
επέραν πρωταθλήματα , έδειξαν την αξία σ’,
./.
Τα παλληκάρâ σ’ ακλωθούν, για τ’ έσεναν βρουλίζ’νε,
ας’ σα εμπόρας εγροικούν, τρανόν εγάπ’ δεικνίζ’νε,
./.
Μετάφραση
Της Κων/πολης πρόσφυγες, χωρίς ελπίδα,
ήρθαν στην μητέρα Ελλάδα, την ψυχούλα τους να γιατρέψουν,
./.
ΑΕΚ ΑΕΚ ομάδα μου προσφυγική και λατρεμένη,
το όνομά σου ιστορικό, και σε όλο τον κόσμο διάσημο,
./.
Στις Βερανζέρου τον δρόμο, εκεί που σύχναζαν οι αθλητές,
γεννήθηκες από όνειρο, μέσα στα πιο βαθιά σημεία τις καρδιάς,
./.
Από τη στάχτη σύμβολο μεγάλο, βγήκε με φτερά,
αετός δικέφαλος, με χρώμα χρυσό και μαύρο,
./.
Στη Νέα Φιλαδέλφεια, βρήκαν το σπίτι τους τα παιδιά σου,
πήραν πρωταθλήματα, έδειξαν την αξία σου,
./.
τα παληκάρια σου σε ακολουθούν, καίγονται για εσένα,
ξέρουν από αναποδιές, δείχνουν την μεγάλη αγάπη τους.
Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί Πνευματικών Δικαιωμάτων