ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΣΙΝΑΚΙΔΗΣ
«Ποσινάκ’ς»
Χαψίκιοϊ (Μελιανάντων) Άνω Ματσούκας 1892-Άγιος Δημήτριος Κοζάνης 1963,

Η κάλη μ’ πάει σα πρό’ατα, η νύφε μ’ πάει σ’ αρνία
και ο Γιωρίκας τρώει, πιν’ και λάσκεται απέσ’ σα καφενεία,

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΣΙΝΑΚΙΔΗΣ «Ποσινάκ’ς»

Ανάγνωση του υπολοίπου…