Οι λέξεις του θέματος μας αν και ακουστικά τυγχάνουν όμοιες εντούτοις έχουν διάφορη σημασία.

Σύμφωνα με το Ιστορικό Λεξικό της Ποντικής Διαλέκτου του Άνθιμου Παπαδόπουλου έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Ανάγνωση του υπολοίπου…