1. (α̤ ή ι͜α & υ͜α άτονα) & (ά̤ ή ι͜ά & υ͜ά τονιζόμενα), κλειστό α, όπως στις λέξεις, γιαγιά, γιαλιά.
  2. ( ή ι͜ο άτονα) & (ό̤ ή ι͜ό τονιζόμενα), κλειστό ο, γαλλικό eu, όπως στις λέξεις κιόσκι, κι όλα.
  3. Ζ̌ μεγάλο ζ̌  μικρό, δασύ ζ, γαλλικό j, νάζ̌α (νάζια).
  4. Ξ̌ μεγάλο ξ̌ μικρό, δασύ ξ, γαλλικό kch, ξ̌ύνω.
  5. Σ̌ μεγάλο σ̌ μικρό, δασύ σ, γαλλικό ch, σ̌υρίζω (σφυρίζω).
  6. Χͮ μεγάλο  χͮ μικρό, δασύ σ̌ (ch) στις λέξεις εκείνες που στην αρχαία ή στην κοινή γράφονται με χ, χͮέρ’ (χέρι), χͮέρος (χήρος).
  7. Ψ̌ μεγάλο ψ̌ μικρό, δασύ ψ, γαλλικό pch, ψ̌η (ψυχή).

Ανάγνωση του υπολοίπου…