Σήμερα θα αναλύσουμε δύο λέξεις, η οποίες είναι δάνειες τουρκικής και είναι πολύ πιθανόν να προβληματίσουν όσους αναγνώστες δεν είναι καλά εξικοιωμένοι με την ποντιακή μας διάλεκτο. Αυτές οι λέξεις είναι η «Πακλαεύω» και η «Πεκλεεύω«. Η πηγή μας είναι πάντα το «Ιστορικό Λεξικό της Ποντικής Διαλέκτου«, εδώ ο 2ος Τόμος.

Ανάγνωση του υπολοίπου…