Μια ιστορία, ανέκδοτη, από την αρχειοθήκη του κ Παναγιώτη Μωϋσιάδη, την οποία ανελλιπώς μοιράζεται με τον κόσμο μέσω του προσωπικού του λογαριασμού, σε γνωστή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

‘Σ’ σα 1930-33 τρανόν κρίση ερρούξεν ‘ς σην Ελλάδαν. Τα καπνά ’κ’ επουλέθαν κι  οι εμπόρ’  επέγ’ναν  κ’ έρχουσαν  να σ’κών’νε τσάπαν το καπνόν… Ατότε έσον, ντ’ εξέβεν και τ’ εμέτερον η τραγωδία . «Οι εμπόρ’ έρθαν να παίρνε τσάπαν το καπνόν.»  (Το χωρίο μ’, το Ίνελι, ζατί ‘ς σα καπνά πρώτον’. Οι εμπόρ’ τη χωρί μουν τα καπνά απ’ εμπροστά  έσκωναν κ’ επέρναν.. Ανάγνωση του υπολοίπου…