Η επίσημη διδασκαλία του καθιερώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στα Σχολεία Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης στις 4-2-1976. Μετά τη χούντα, το 1976 αποφασίστηκε να διδάσκεται ο Πυρρίχιος χορός στους Σπουδαστές Σωματικής Αγωγής της Εθνικής Ακαδημίας Αθηνών και στο Παράρτημα της στη Θεσσαλονίκη με σκοπό τη διάδοση του Πυρρίχιου στους μαθητές Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Ανάγνωση του υπολοίπου…