Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 τα μέλη του συλλόγου συνήλθαν σε γενική συνέλευση για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου..Μετά το πέρας της διαδικασίας και την καταμέτρηση των ψήφων σε πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ολοκληρώθηκε η κατανομή αξιωμάτων.

Ανάγνωση του υπολοίπου…