Η λέξη Αναλύω της Ποντιακής, όπως εξηγείται στο «Ιστορικό Λεξικό της Ποντικής Διαλέκτου» του Άνθιμου Παπαδόπουλου εκφράζεται όπως παρακάτω:

Αναλύω

Νικόπολη, Χαλδία Ανάγνωση του υπολοίπου…