Ασ’ ση Πιπερίδην τη Δημήτρ’ το χερ’ επαίρεν άνασμαν, εγνέφιξεν αραθυμίας έργον. Τ’ όνεμαν αθε.. «Νόστος ρίζα μ’ και κλαδί μ'»!!
Ο Βαμβακίδης ο Τάκης επαίρεν ατο εγγουνιασμένον ‘ς σην εγκάλεαν ατ’, έθρεψεν ατο, εγάπεσεν ατο κ’ επεκεί επροσκάλεσεν και τον Αλέξικο τον Παρχαρίδην, την Μάγδαν την Πένσου και την Νεανίδην την Έλεναν, κ’ αμον τον γιολτζήν αρχίνεψαν να ταξιδεύν’νε !!
Το ταξίδ’ θα σκαλών στάμαν Χορτοθέρι πρώτα ασην Καλαμαρίαν κ’ επεκεί ‘ς σα γαλενά τση θάλασσας τα νερά, έρ’τεν να φερ’ τον νόστον, την αραθυμίαν ‘ς σ΄όλιον το μεμλεκέτ’…καλοτάξιδον να εν’ να εχ’ επιτυχίαν!!…