Καλομάνα μ’
Στίχοι – Τραγούδι-Μουσική: Ελένη Αναστασιάδη
Αφιερωμένο στην μνήμη της Ελένης Ιντζιάδου γιαγιά της Ελένης Αναστασιάδου

Ανάγνωση του υπολοίπου…