Ζητείται Ελπίς…

«Άν δέν σέ κλάσει ο μάστορας δέν γίνεσαι τεχνίτης» λέει μία λαϊκή παροιμία και σήμερα θά μιλήσω μέ παραβολές…(συνεχίστε την ανάγνωση…)
Θά επαναλάβω πράγματα πού έχω πεί καί στό παρελθόν καί χαρακτηρίστηκα γι’ αυτά καί λοιδωρήθηκα (δεν μ’ αγγίζει), κι’ ίσως στενοχώρησα ενδεχομένως, αλλά πού μέ λύπη παρατηρώ ότι επαναλαμβάνονται καί συνεχίζουν νά μάς χαρακτηρίζουν…

Ανάγνωση του υπολοίπου…