Η παραχάραξη του ποντιακού πολιτισμού πέραν των χορών, της μουσικής και της γλώσσας επιχειρήθηκε ιδιαίτερα στα μουσικά παραδοσιακά όργανα . Αυτά ως γνωστόν σε όλες τις περιγραφές και αναφορές των λαογράφων του Πόντου ήταν: Η κεμεντζέ, (λύρα) ,η φλογέρα ( χͮειλιαύρ’) ,ο ζουρνάς , Αγγείον ( τουλούμ), και το νταούλι ( ταούλ’).

Ανάγνωση του υπολοίπου…