Σήμερα θα αναλύσουμε την λέξη «Ο Άβρωτος«. Σύμφωνα πάντα με τον Άνθιμο Παπαδόπουλο είναι επίθετο και προέρχεται από το αρχαίο επίθετο «Άβρωτος«.

Την συναντάμε: Ανάγνωση του υπολοίπου…