Με το υπ’ αριθμ’ 77 ΦΕΚ Β, 17 Ιαν 2022, το Ελληνικό Κράτος αναγνώρισε ως όργανο σπουδών και άξιο πτυχίου την ποντιακή λύρα.

Ανάγνωση του υπολοίπου…