Το να μπορείς και να έχεις την ευχέρεια να αγοράσεις ένα βιβλίο ποιημάτων είναι ευχής έργον. Όμως η εξέλιξη των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει και τον τρόπο της ίδιας της ανάγνωσής των. Με γνώμονα την εξελικτική πορεία της συγγραφής δημιούργησα ένα κανάλι στο youtube (https://www.youtube.com/channel/UCxzBEyfYYrn0tlH95fFFXVg?view_as=subscriber), μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η ανάγνωση από τα ώτα του κάθε ένα και μία από ημάς, των ποιητικών μου ανησυχιών. Ελπίζω αυτή προσπάθειά μου να αγκαλιαστεί από τον κόσμο δίνοντάς μου την δύναμη για την συνέχεια. Η αγάπη είναι ο κινητήριος μοχλός, είναι το μυστικό συστατικό το οποίο ευθύνεται για την πρόοδο και την μακροημέρευση κάθε έμβιου οργανισμού.

Με τιμή Χαριτίδης Κ. Ιωάννης «Χαρίτον»