Η Φιλόπτωχος Αδελφότης “ΑΡΕΤΗ” ιδρύθηκε στη Σάντα του Πόντου την 1η Σεπτεμβρίου 1899. Από το καταστατικό της σας παρουσιάζουμε το κεφ. Δ΄ “ Περί Συνδρομητών, Δωρητών, Ευεργετών και Μεγάλων Ευργετών”. Δωρητής οριζόταν ο εκτάκτως προσφέρων χρήματα ή πράγματα αξίας 5-20 λιρών, ο ευεργέτης 20-50 λίρες και ο μέγας ευεργέτης πάνω από 50 λίρες. Η ‘ίδια αντιμετώπιση για τους ευεργέτες υπήρχε για χρόνια.

Ανάγνωση του υπολοίπου…