Παρακάτω σας παραθέτω αυτούσια την ανάρτηση που έκανε σε γνωστή σελίδα κοινωνικής δικτύωσης ο κ Μωϋσιάδης Παναγιώτης, μέλος της ιδεολογικής κίνησης «Παρυάδρης«, σχετικά με την παραδοσιακή ποντιακή στολή και την προσπάθεια παραποίησης της.

Ημερομηνία 20-3-2002

Αφορμή για την παρούσα δημοσίευση και τη διατύπωση κριτικών σχολιασμών έδωσε πρόσφατη ΑΝΑΡΤΗΣΗ στο διαδίκτυο γνωστού Πόντιου Καλλιτέχνη της Ποντιακής Μουσικής, με φωτογράφησή του, ντυμένου με κάποια “φορεσιά”, ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ, που καμιά σχέση δεν έχει με την ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ, τις ΤΙΜΗΜΕΝΕΣ ΖΙΠΚΕΣ!!

Ανάγνωση του υπολοίπου…