Με το γράμμα «Ω» καταλήγει η αποθησαύριση του δίτομου Λεξικού της Ποντικής Διαλέκτου του Άνθιμου Παπαδόπουλου σε σχέση με τις καταλήξεις της ποντιακής μας διαλέκτου. Ελπίζω να φανεί χρήσιμη αυτή η προσπάθεια σε όσους μοχθούν για την διάλεκτο, αναφερόμενος στους ερασιτέχνες του είδους όπως είμαι και εγώ, οι οποίοι θέλουν την διατήρηση και μεταλαμπάδευσή της όπως ακριβώς αρμόζει σε μια «Ελληνική» διάλεκτο. Με σεβασμό σε όσα μας άφησαν οι πρόγονοί μας, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης. Ανάγνωση του υπολοίπου…