Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα «Ζ»

Ζαρά: (Λοξά, στραβά) Ζαρά κάθε και ίσα κρίνον (δλδ προς τον αδίκως εν γνώση κρίνοντα επί διαφοράς μεταξύ εαυτού και άλλου ή μεταξύ ξένων, κάθε=κάθισε), Ανάγνωση του υπολοίπου…