Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα «Γ» Ανάγνωση του υπολοίπου…