Γουλία, όπως μας εξηγεί η κα Γιώτα Ιωακειμίδου, στα ποντιακά λέμε τις λαχανίδες, τα κοκκινογούλια και τα φύλλα του λάχανου. Η λέξη είναι η αρχαία άγλις » αγλίον » γουλί που σήμαινε όμως την κεφαλή του σκόρδου με τις σκελίδες μαζί. Η λέξη στα μεσαιωνικά έγινε γουλί = βλαστάρι.

Ανάγνωση του υπολοίπου…