Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα «Π»

Παθάνω (παθαίνω): Αν ‘κί παθάντζ, ‘κί μαθάντζ (αν δεν παθαίνεις δεν μαθαίνεις), Ανάγνωση του υπολοίπου…