Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα «Κ»

Κάζιν (το αγκανθώδες φυτό εχινόπους ο ακανθόκλαδος, είδος αφάνας): Τη γαμπρού το καλόν άμον τη καζί’ η εβόρα (το καλό του γαμπρού είναι σαν την σκιά του άκανθου, δλδ όπως δεν βρίσκεις δροσιά στον ίσκιο του ακάνθου έτσι δεν θα βρεις καλό και από τον γαμπρό),

Ανάγνωση του υπολοίπου…