Η Κλεαρέτη

Τ’ όνομαν ατς έτον Κλεαρέτη. Επ’ έϊ αρχοντικόν, εκάθουτον και σον Αεγοργόρ’.

Όνταν επέγ΄νεν σην εγκλησίαν, καμμίαν ‘ς σον γυναικωνίτην ‘κ’ έβγαινεν. Η αδυναμία ‘τς έτον, να τσουπούται ‘ς σ’ έναν στασίδ’. Ο επίτροπον για την τάξιν ψ̌ην εδούν’νεν. Μίαν – δύο, Χαιρετισμούς ημέραν, υπομονήν ‘κ’ επόρεσεν να εφτάει, επήεν αβάσι͜α – αβάσι͜α εστάθεν οπίσ’ ατς:

Ανάγνωση του υπολοίπου…