Τρείσοι αϊτοί τρεισοί αϊτοί, τρεισοί καϊτα̤νωμένοι
Εγκαν φαγείν, έγκαν ποτίν, κάθουν και τρων’ και πίν’νε
Ο εις έπιεν πολλά κρασίν και μέθυσεν και ρούξεν,
ο αλλος επαραμέθυξεν και λάθεψεν τη στράταν.
Αλλος επαραγέρασε και ετσακοφτερίεν.
Μην κλαίτ’ α̤τόν π’ εμέθυσεν, απομεθύ και σκούται.
Μην κλαίτ’ α̤τόν π΄ελάθεψεν, καταρρωτά και πάγει.
κλαψείτ’ α̤τόν π’ εγέρασεν και άλλο φτερά ‘κί φέρει.

Ανάγνωση του υπολοίπου…