Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 τα μέλη του συλλόγου συνήλθαν σε γενική συνέλευση για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου..Μετά το πέρας της διαδικασίας και την καταμέτρηση των ψήφων σε πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ολοκληρώθηκε η κατανομή αξιωμάτων.

Πρόεδρος:ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Αντιπρόεδρος:ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
Γενική Γραμματέας : ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΊΑ
Γραμματέας β’:ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΜΑΡΊΑ
Ταμίας:ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΟΥ ΤΆΝΙΑ
Υπεύθυνη Ιμάτιο θήκης:ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ
Μέλος:ΚΟΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΊΜ

ΠΗΓΉ:Πόντιοι Πλατέος «Οι Κομνηνοί»

Advertisement