Τερεζή (ζυγαριά): Ο Θεόν τα τερεζία ίσα κρατεί (Ο Θεός κρίνει δικαίως),

Τέρτιν (Βάσανο, ταλαιπωρία, νόσος χρονία): Ο Θεόν δι’ το τέρτ’, δί’ και το τερμάν’ (Ο Θεός δίνει το ντέρτι, δίνει και το γιατρικό),

Τετραδίτζα (Η τέταρτη ημέρα της εβδομάδος): Ήρτε η Τετραδίτζα, πάει η εβδομαδίτζα (μετά την Τετάρτη όλα παρέρχονται ταχέως),

Τεχνίτες (ο επαγγελόμμενος τέχνη): Ο τεχνίτες καμμίαν ‘κ’ επείνασεν (ότι όποιος γνωρίζει μια τέχνη δεν πρόκειτε να πεινάσει ποτέ),

Τζέγκλα (πράγματα που συντελούνται σε απολαύσεις και επιδείξεις): Εφτωχͮία δείχνει τέχνας κι͜ αρχοντία δείχνει τζέγκλας,

Τσ̌αγκαλοδευτέρα (Οιν) (από το κοινό της Ελληνικής λέξης για την Δευτέρα, Τσαγκαροδευτέρας, η οποία προέρχεται από την λέξη τσαγκάρης και Δευτέρα. Κατά την ημέρα αυτή οι υποδηματοποιοί εργάτες συνήθως αργούν): Η Δευτέρα ένι Τσ̌αγκαλοδευτέρα, πιάσ̌κεσαι και δουλεία σωστό ‘κ’ επορείς να φτάς.

Τύχη: Η τύχη σ’ ούνταν τρέχͮ’ εσύ ντό τρέεις; κ’ η τύχη σ’ ούνταν ‘κί τρέχͮ’, ξαν ντο τρέεις; (όταν η τύχη σου τρέχει εσύ γιατί τρέχεις; κι όταν πάλι δεν τρέχει εσύ γιατί τρέχεις; γνωμικό μοιρολατρείας)

Advertisement