Ένα ακόμα απολαυστικό βίντεο της Τσαχουρίνας μας!!!

Ωφ, ωφ, ξαν εξεραχώθαμ’ ασ’ σα γέλτα!!!