Όντες εμπαίντς και ση στράταν
κ’ ελέπω σε πουλόπο μ’ ,
σασέβω και τερώ σε ψ̌ήμ’
φωτίαν παίρ’ το ψ̌όπο μ’,
./ .

για έλα πουλί μ’ σην ότα μ’
γιά έλα σ’ οσπιτόπο μ’,
έπαρ’ με σ’ εγκαλι͜όπο σου
δός με γλυκόν φιλόπον,
./.
με έναν φίλεμα σ’ αρνί μ’
κ’ έναν εγκαλι͜όπον,
τα τέρτα̤ μ’ όλα̤ χάν’τανε
και ησυχάζ το ψ̌όπο μ’,
./.
Ρεφρέν
Μάεψες το καρδόπο μου
και καίεται το ψ̌όπο μ’,
με το γλυκύν το τέρεμα σ’
λύουμαι άμον κερόπον.

Στίχοι Ελένη Αναστασιάδου

Μουσική: Ελένη Αναστασιάδου Νίκος Σαββίδης