Γνωμικά Ποντιακής Διαλέκτου από το γράμμα «Θ»

Θολός: Ο νέον άρθωπον θολόν ποτάμ’-ι-ν εν’ (σαν να θολώνεται, σκοτίζεται ο νους του και προβαίνει σε πράξεις παράλογες λόγω της νεανικής ορμής),

θεγατέρα: Γαμπρός υιός ‘κί ‘ίνεται και νύφε θεγατέρα (ότι ποτέ ο γαμπρός και η νύφη δεν θα νιώσουν προς τα πεθερικά στοργή όπως ο γιος και η κόρη προς τους γονείς τους).

Διαβάστε επίσης : Γνωμικά της ποντιακής διαλέκτου από το γράμμα «Ζ»