Εβδομαδίτζα (Ιν): Ήρτε η Τετραδίτζα, πάει η εβδομαδίτζα (όταν φθάσει η Τετάρτη, σαν να πέρασε όλη η εβδομάδα),

Έγβα – έβγα: Ο Μάρτ’ς είπεν, για σην έμπα μ’ για σην έβγα μ’ τα σ̌κυλλία ‘ς σην εβόρα μ’ (ο Μάρτης είπε, είτε στην αρχή μου είτε στο τέλος μου τα σκυλλιά στην σκιά μου, ότι δηλαδή θα γίνει τόση ζέστη, ώστε θα αναγκασθούν οι σκύλλοι να καταφύγουν στην σκιά, επί της ευμετάβλητου ατμοσφαιρικής καταστάσεως τον μήνα Μάρτιο),

Έμορφος: Την έμορφον μίαν τερούν την προκομέντζα δύο (Έχει περισσότερη αξία να είναι μια γυναίκα προκομένη παρά όμορφη),

Έξεργος: Τον έξεργον που ‘κί κρατεί, τον έπεργον θα χαν’ (Ο μη τηρών την ημέρα της αργίας χάνει κατά την εργάσιμη ημέρα),

Επιδεξία: Η φτώχͮι͜α θέλει επιδεξιωσύνη (ότι δηλαδή η φτώχια για να ελαφρυνθεί θέλει ικανότητα),

Έρχομαι: Αν έρθε σε φάνταγμα, Θεοτόκε Παρθένε (δηλαδή λέγε το Θεοτόκε Παρθένε για να εξαφανισθεί το κακό, για τον αμηχανούντα ή παραλογιζόμενο),

Ευγενία: Π’ έχͮει κήρην έχͮ’ ευγενία, π’ έχͮει μάνναν παρέβγαν (όποιος έχει πατέρα έχει ευγενή συμπεριφορά, όποιος έχει μητέρα έχει κατευόδωμα)

Ευλογία: Απ’ οσπιτί’ ποπάς ευλογίαν ‘κ’ έχͮ’ (παπάς στο δικό του σπίτι δεν έχει ευλογία δηλαδή δεν κάνει ιεροτελεστία)

διαβάστε επίσης :Γνωμικά της ποντιακής διαλέκτου από το γράμμα «Δ»