Είναι η προτελευταία ανάρτηση μου σχετικά με τις καταλήξεις της ποντιακή μας διαλέκτου αφορώσα εκείνες από το γράμμα «Φ«. Αποθησαυρίζοντας πάντα τον 2ο τόμο του Ιστορικού Λεξικού της Ποντικής Διαλέκτου του Άνθιμου Παπαδόπουλου. Καλή σας ανάγνωση.

Χαριτίδης Κ. Ιωάννης

-φορώ: Κατάληξη παραγωγική με την οποία σχηματίζονται ρήματα παρασύνθετα όπως, μαυρόφοροςμαυροφορώ (πενθώ, έχω δυσάρεστα προαισθήματα), χλωρόςχλωροφορώ (είμαι πλήρης χλωρίδος, είμαι καταπράσινος) κτλ.