1. (α̤ ή ι͜α & υ͜α άτονα) & (ά̤ ή ι͜ά & υ͜ά τονιζόμενα), κλειστό α, όπως στις λέξεις, γιαγιά, γιαλιά.
  2. ( ή ι͜ο άτονα) & (ό̤ ή ι͜ό τονιζόμενα), κλειστό ο, γαλλικό eu, όπως στις λέξεις κιόσκι, κι όλα.
  3. Ζ̌ μεγάλο ζ̌  μικρό, δασύ ζ, γαλλικό j, νάζ̌α (νάζια).
  4. Ξ̌ μεγάλο ξ̌ μικρό, δασύ ξ, γαλλικό kch, ξ̌ύνω.
  5. Σ̌ μεγάλο σ̌ μικρό, δασύ σ, γαλλικό ch, σ̌υρίζω (σφυρίζω).
  6. Χͮ μεγάλο  χͮ μικρό, δασύ σ̌ (ch) στις λέξεις εκείνες που στην αρχαία ή στην κοινή γράφονται με χ, χͮέρ’ (χέρι), χͮέρος (χήρος).
  7. Ψ̌ μεγάλο ψ̌ μικρό, δασύ ψ, γαλλικό pch, ψ̌η (ψυχή).

Όσοι αναγνώσετε το παρόν άρθρο μπορείτε να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση τους παραπάνω ιδιαίτερους φθόγγους της ποντιακής στο σημειωματάριο που όλοι έχουμε στους Η/Υ μας, φθόγγους οι οποίοι αναγνωρίζονται από το διαδίκτυο. Έτσι θα είναι δυνατή η ακριβής αποτύπωση της ποντιακής γραφής με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο προκειμένου να μην υπάρχουν λανθασμένες εντυπώσεις.

Να ευχαριστήσω από καρδιάς τον κάτοχο της σελίδας «Ποντιακός Στίχος» στο facebook ο οποίος απλόχερα μου τους έδωσε κατόπιν παράκλησής μου.

Αφήνω σας με ύαν, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης «Χαρίτον»