Ποίον ραχͮίν κρατεί βρεχͮήν (τικ)
Στίχοι- Μουσική: Παραδοσιακοί
Αρχείο Κακουλίδη Γ.
℗ 2009 Vasipap Released on: 2009-02-19

Ποίον ραχͮίν κρατεί βρεχͮήν
ποία δεντρόπα χͮι͜όνι͜α,
ποίον καρδίαν να βαστά 
τέσσερα πέντε χρόνι͜α,
έλα έλα λέγω σε κόρτσοπον λελέβω σε
κόρτσοπον λελέβω σε έπαρ’ με κ’ ας παίρω σε,
./.

Χρίστε μ’ βρέξον και χι͜όνιξον
η γη να φερ’ τσ̌ιτσ̌άκι͜α,
να ’ίν’ταν τα τριαντάφυλλα
να ’ίν’ταν τσ̌ιτσ̌εκόπα,
έλα έλα λέγω σε κόρτσοπον λελέβω σε
κόρτσοπον λελέβω σε έπαρ’ με κ’ ας παίρω σε,
./.
ο ουρανόν ελίβωσεν
η γη ετσ̌αμουρώθεν,
ας’ ση σεβντάν π’ ερρώστεσεν
καμμίαν ‘κ’ ελαρώθεν,
έλα έλα λέγω σε κόρτσοπον λελέβω σε
κόρτσοπον λελέβω σε έπαρ’ με κ’ ας παίρω σε,
./.
ποίον ραχͮίν κρατεί βρεχͮήν
ποία δεντρόπα χͮι͜όνι͜α,
ποίον καρδίαν να βαστά 
τέσσερα πέντε χρόνι͜α,
έλα έλα λέγω σε κόρτσοπον λελέβω σε
κόρτσοπον λελέβω σε έπαρ’ με κ’ ας παίρω σε.