Έρθεν πουλί μ’ ο χ̌ειμωγκόν

Τραγούδι: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Λύρα: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης

Έρθεν πουλί μ’ ο χ̌ειμωγκόν
φορείς τσ̌ιλι͜άεις τα κάλλι͜α σ’,
εμένα χουλέν’ μαναχόν
το ζεστόν η εγκάλι͜α σ’,
./.
έρθεν πουλί μ’ ο χ̌ειμωγκόν
η μέρα αμάν τελείται,
χωρίς την εγκαλι͜άν τ’ εσόν
το ψ̌όπο μ’ ’κι χουλείται,
./.
έρθεν πουλί μ’ ο χ̌ειμωγκόν,
σκεπάεσαι το τσ̌ίτι σ’
περ’μένω σε κι εσύ ’κ’ εβγαίντς,
οξ̌ωκά -ν- ας σ’ οσπίτι σ’,
./.
έρθεν πουλί μ’ ο χ̌ειμωγκόν
’ς ση ψ̌η μ’ εμπαίν’ ο κρύον,
μαναχόν το ζευγάρωμαν
έν’ για τ’ εμάς τοι δύο.

Από τον δίσκο «Χρύσανθος Νο2, Τραγούδια του Πόντου»