Τη πατρίδας τα μέρι͜α (επιτραπέζιο)

Στίχοι: Σαμανίδου Ελένη

Μουσική: παραδοσιακό

Διασκευή: Σαμανίδης Οδυσσέας

από τον δίσκο Η σεβντά τρανόν πελι͜άν

℗ 2009 Vasipap Released on: 2009-02-19

 τη πατρίδας τα μέρι͜α  κρού(γ)’νε ‘ς σο νου μ’,

γιαβρού μ’ γιαβρού μ’

βίρα̤ βίρα̤ κρουν’ ‘ς σο νου μ'(2),

./.

τα ραχͮία τ’ αψηλά γεσ̌ίλ’ τα χρορταρόπα,

τα ραχͮία τ’ αψηλά τα γεσίλ’

γιαβρού μ’ γιαβρού μ’

γεσ̌ίλ’ τα χρορταρόπα(2),

./.

τη πατρίδας το νερόν άμον το

γιαβρού μ’ γιαβρού μ’ άμον το δι͜ατρικόν,

θα γομώνω τα χͮέρι͜α μ’ να πλύνω τ’ ομμάτοπα μ’,

θα γομώνω τα χͮέρια μ’ και να πλύνω

γιαβρού μ’ γιαβρού μ’

να πλύνω τ’ ομμάτοπα μ'(2)