Το παρχάρ’ (ομάλ)

’ς σην τραγωδίαν: Ελένη Σαμανίδου

Στίχοι – Μουσική: Ελένη Σαμανίδου

’ς σην ζουρνάν:Ορέστης Σπυρόπουλος

’ς σο Νέυ: Σταύρος Ιωαννίδης

℗ 2009 Vasipap Released on: 2009-02-19

 ‘Σ ση χωρί’ μουν το παρχάρ’ σέρεψαμ’ όλι͜ον το χαλ’

κεμεντσ̌έν παίζ’ και ταούλ ‘ς σην σειράν ιέψτεν ουλ’

άμαν άμαν γιαρ’ αμάν πάρχαρ’ καϊτεσί’ αμάν

τα κορτσόπα ιεμέναν έμορφα και χαρεμέναν(2),

./.

‘ς σ’ εμετέρων το παρχάρ’ παρουσεύ’νε κ’ οι τουσμάν’

και τσ̌αίζ’νε κατενά νασάν π’ εβρέθεν αδά,

άμαν άμαν γιαρ’ αμάν πάρχαρ’ καϊτεσί’ αμάν

τα κορτσόπα ιεμέναν έμορφα και χαρεμέναν(2),

./.

άμαν άμαν γιαρ’ αμάν πάρχαρ’ καϊτεσί’ αμάν

τα κορτσόπα ιεμέναν έμορφα και χαρεμέναν(2).