Η εξέλιξη της κοινωνίας μας η ταχύτητα με την οποία αρέσκεται να διαμορφώνεται δυστυχώς είναι άκρως επιλεκτική. Επιλέγει να αφήνει πίσω της τα τρία βασικά συστατικά αυτού του έθνους την Πατρίδα, την Θρησκεία και την Οικογένεια. Θα προσθέσω και την Παράδοση στην οποία θεωρώ ότι εμπεριέχονται τα πρώτα τρία. Εν κατακλείδι καλή μας εξέλιξη. Φαινόμενα όπως τούτα αμαυρώνουν και κάθε ψήγμα ελπίδας το ποδοπατούν.

πηγή: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005409255212&tn=lCH-R&eid=ARAc9NPSmVN_si2pckhqowivagfqOe0J7hZcquGBJgps6Fjgk47S1TSzs2P3zFhdexf4OoMa4Bt1clmQ&hc_ref=ARQ_yI2hGz00B-QACQlflAYaaTZZk-GX3PJQceCtw5LlH5yXhqft4jsyGjDKrBngxkw