Παναγία Γουμερά

Παναγία Γουμερά (Πηγή: tsitenos.wordpress.com)

ti-negamsas-ta-lithara-tsiti-ponos

Τη νεγαμ’σσας τα λιθάρεα (Οχτώ εφτά γαάδας) (Πηγή: tsitenos.wordpress.com)

Advertisements