Ποντιακή Βραδιά στο Ρετσινιπωλείον_Ρετσινάδικο ΤΑ ΚΙΟΥΠΙΑ στο Διδυμοτείχου

Το Ρετσινοπωλείον – Ρετσινάδικον «ΤΑ ΚΙΟΥΠΙΑ» ‘ς σο Διδυμοτείχον, λαλεί σας ΄ς σα 20 τη Κουντούρ’ 2016, για είναν Ποντιακόν ανάσπαλτον βράδον μαζί  με τη κεμεντζέν και την τραγωδίαν ας σον  Στεφανίκαν τον Κωνστανίδη, το ταούλ’ ας σον Δημήτρην τον Κυριακίδην και το αγγόπον ας σον Γιορδάνην τον Σπιρίδην!!