Ετήσιος Χορός Ποντιακού Πολιτιστικού Συλλόγου Λιθοτόπου, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015