για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Αοίκον Όραμαν
Στάθης Νικολαΐδης,
Γιώργος Ατματζίδης.
´ς σ’ όρομαν είδα σεν πουλί μ’ εφίλ’να σεν,
´ς σ’ όνειρο μ’ είδα σεν  απόψ’ πουλί μ’ εφίλ’να σεν,
´ς σα άσπρα φορεμέντζαν έσ’νε όλ’ χαράν,
´ς σα άσπρα φορεμέντζαν,
απόψ πουλί μ’ έπετανες εγέλανες έσ’νε όλôν χαράν,
./.
είδα πουλί μ’ ετέρ’νες μεν παραπονεμένα,
είδα τ’όμμάτâ σ’ τ’έμορφα ολίγον δακρωμέναν,
είδα τ’όμμάτεα σ’ τ’έμορφα, ολίγον δακρωμέναν,
άμον σα®ιρεμένον ετέρ’νες ετέρ’νες,
./.
αοίκον όραμαν αοίκον όραμαν,
αοίκον όραμαν αοίκον όραμαν,
αοίκον όραμαν π’ ελέπ’,
καμίαν καμίαν καμίαν π’ ημερών,
./.
είδα εφόριζαν εσέν εστόλιζαν,
είδα εστόλιζαν πουλί μ’ εσέν εφόριζαν,
νύφη καμαρωμέντζα επέγ’νες εμπροστά,
νυφούλα φορεμέντζαν,
./.
´ς σην εγκλεσäν εσέναν θα πέρω σεν,
με μείναν κομμάτâν,
γιατί να έρχεται αέτς και να εγνεφίζω,
γιατί πάντα ´ς σα ψέμματα τη χαράν να γνωρίζω,
ότι να εφτάω χάνταν’νε καμίαν ´κι  κερδίζω,
´κι επόρεσα καμίαν να χτίζω, να χτίζω,
./.
αοίκον όραμαν αοίκον όραμαν,
αοίκον όραμαν αοίκον όραμαν,
αοίκον όραμαν π’ ελέπ’,
καμίαν καμίαν καμίαν π’ ημερών,
./.