Ετήσιος Χορός Συλλόγου Ποντίων Βορείου Έβρου Διγενής, 8 Φεβρουαρίου 2014, Principal